Op zoek naar inspiratie en uitwisseling met anderen die beeldend bezig zijn?

Je wilt geen opdrachten maar wel reacties op je werk?


Op donderdagavond kun je deelnemen aan een zogenaamd 'open atelier'. In aanwezigheid van andere deelnemers en de docent werk je aan je eigen onderwerp. Het is de gelegenheid voor de gevorderde schilder om inspiratie op te doen. Je eigen beeldende ontwikkeling - zowel wat betreft visie als je handschrift - staat centraal. De feedback tussen de deelnemers speelt hierbij een belangrijke rol.


Het open atelier vindt alleen doorgang bij voldoende deelname